Coraz więcej tanich mieszkań w Krakowie

Miniony rok na krakowskim rynku mieszkaniowym upłynął pod znakiem ograniczonego popytu. Lokalni deweloperzy musieli dostosować się do trudnych warunków. Ich działania skutkowały redukcją cen ofertowych i spadkiem podaży nowych mieszkań. […]

Krakowski rynek mieszkaniowy

Foto: Rafał Kubowicz ( http://www.facebook.com/RafalKubowiczPhotography ).

Miniony rok na krakowskim rynku mieszkaniowym upłynął pod znakiem ograniczonego popytu. Lokalni deweloperzy musieli dostosować się do trudnych warunków. Ich działania skutkowały redukcją cen ofertowych i spadkiem podaży nowych mieszkań. Podobne zmiany były widoczne również w innych krajowych metropoliach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi – pisze Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.com.

Zmiana podaży mieszkań deweloperskich w pięciu największych miastach kraju (IV kw. 2012 r. – IV kw. 2013 r.)W Krakowie liczba nowych „M” spadła o jedną czwartą
Jak wynika z danych portalu RynekPierwotny.com, krakowska oferta deweloperska od IV kwartału 2012 r. do IV kwartału 2013 r. zmniejszyła się o 26%. Większą zmianę podażową (-39%) odnotowano jedynie na terenie Warszawy. Jedynie w przypadku Poznania spadek liczby nowych lokali w 2013 roku był praktycznie niezauważalny.


Warto podkreślić, że to właśnie Kraków był jedną z dwóch krajowych metropolii, w których zmniejszyła się liczba dostępnych inwestycji mieszkaniowych (ze 160 w IV kwartale 2012 r. do 156 w IV kwartale 2013 r.). Jeszcze większą zmianę odnotowano w stolicy Wielkopolski. Na tle wymienionych miast zdecydowanie wyróżnia się Warszawa. Liczba tamtejszych inwestycji deweloperskich od IV kwartału 2012 r. do IV kwartału 2013 r. wzrosła z 275 do 296.

Zmiana liczby inwestycji deweloperskich w pięciu największych miastach kraju (IV kw. 2012 r. – IV kw. 2013 r.)O skali problemów popytowych, z którymi borykają się krakowscy deweloperzy świadczy znaczny przyrost udziału gotowych inwestycji (z 51% do 74%). Podobne zjawisko było widoczne również w czterech pozostałych metropoliach. Największą zmianę procentową (43,00 p.p.) odnotowano na terenie Poznania. Obecnie, to właśnie w stolicy Wielkopolski najtrudniej znaleźć powstające inwestycje mieszkaniowe.

Coraz więcej tańszych lokali
Spadek podaży nie jest jedynym objawem dekoniunktury panującej na krakowskim rynku pierwotnym w ubiegłym roku. Ograniczony popyt wpłynął również na rozkład cen ustalanych przez deweloperów – zaznacza Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.com.

Na szczególną uwagę zasługuje znaczący wzrost udziału krakowskich lokali, które kosztują od 5000 zł/m kw. do 6000 zł/m kw. W ubiegłym roku odsetek takich mieszkań zwiększył się o pięć punktów procentowych (z 34% do 39%). Warto nadmienić, że ujemne zmiany procentowe odnotowano w praktycznie wszystkich grupach droższych lokali (cena od 7000 zł/m kw. do 12 000 zł/m kw.).

Struktura cenowa nowych mieszkań w polskich metropoliach
Korzystne przekształcenia struktury cenowej nowych mieszkań były widoczne również w pozostałych polskich metropoliach – Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu. Na terenie stolicy Dolnego Śląska udział lokali o cenie 4000 zł/m kw. – 5000 zł/m kw. zwiększył się aż o 9,00 punktów procentowych (z 5,00% do 14,00%). Identyczną zmianę (+ 9,00 p.p.) odnotowano także w grupie łódzkich mieszkań, które kosztują mniej niż 4000 zł/m kw.

Rozkład cen na rynku pierwotnym IV kw. 2013 r.

Zmiany rozkładu cen na rynku pierwotnym IV kw. 2012 - IV kw. 2013 r.


Po przeanalizowaniu danych z portalu RynekPierwotny.com, okazuje się, że w Krakowie miał miejsce największy wzrost podaży i odsetek nowych mieszkań, które kosztują mniej niż 6000 zł/m kw. Takie lokale w IV kwartale 2013 r. stanowiły aż 46% oferty krakowskich deweloperów. Dziś, ich liczba na krakowskim rynku nieruchomości przekracza 2800 sztuk.

W Warszawie oraz Wrocławiu wzrost udziału i liczby niedrogich mieszkań był mniej widoczny. Podobnie, jak w Łodzi, gdzie odnotowano tylko dodatnią zmianę podaży tanich lokali. Ich udział w łódzkim rynku pierwotnym nadal wynosi 100%.

Zupełnie inna sytuacja miała miejsce w Poznaniu. Od IV kwartału 2012 r. do IV kwartału 2013 r. odsetek poznańskich mieszkań o cenie nieprzekraczającej 6000 zł spadł z 42% do 41%.

Ta, z pozoru niewielka zmiana sprawiła, że Kraków w 2013 roku wyprzedził stolicę Wielkopolski, stając się liderem wśród niedrogich lokali deweloperskich.

Zmiana podaży i odsetka relatywnie tanich mieszkań (do 6000 zł/mkw.) w pięciu największych miastach kraju (IV kw. 2012 r. – IV kw. 2013 r.)

Autorem pierwszego zdjęcia jest Rafał Kubowicz.